Skip to main content

Niet overal kan met elektrische treinen worden gereden of gerangeerd en het is belangrijk dat vervoerders onderzoeken welke alternatieven er nu al voor fossiele brandstof mogelijk zijn, in de transitie naar emissievrije oplossingen. DB Cargo Nederland (DBN) gaat er nu prat op de eerste spoorgoederenvervoerder in Nederland te zijn die de klimaatvriendelijke biobrandstof HVO gebruikt in een van zijn diesellocomotieven. “Vergeleken met conventionele diesel vermindert de biobrandstof de CO2-uitstoot met ongeveer 90 procent, zowel bij de productie als bij de verbranding”, aldus DBN in een persbericht. DBN test de biobrandstof gedurende zes maanden onder echte bedrijfsomstandigheden op de spoorlijnen naar de Eemshaven, Delfzijl en Veendam.

Milieuvriendelijke spoor vervoer

Spoorvervoer is nu al een van de meest milieuvriendelijke vormen van goederenvervoer, omdat het 80 – 100 % minder CO₂-uitstoot veroorzaakt dan wegvervoer. Bovendien kan één vrachttrein tot 52 vrachtwagens vervangen en ontlast zo de weginfrastructuur. Waar mogelijk gebruikt DB Cargo Nederland elektrische locomotieven met stroom uit hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. Dieselmotoren zijn echter nog steeds nodig in terminals, havens en bij klanten. Voor deze gebieden belooft HVO een fossielvrije, hoogwaardige overbruggingstechnologie te zijn totdat alternatieve aandrijftechnologieën beschikbaar zijn.